Glosar asigurări de credit comercial și colectare creanțe

Letter A

Accelerarea plății
Agenție de colectare a creanțelor
Asigurare de credit comercial

Letter B

Beneficiar/Beneficiarul transferului drepturilor de despăgubire
Bonus în cazul lipsei de despăgubiri

Letter C

Cauza pierderii
Cerere de despăgubire
Cerere de intervenție
Cesiunea de creanță
Cifră de afaceri asigurabilă
Clauza privind prima vânzare
Colectare
Comenzi de livrat
Comerț internațional
Consignație
Contract de credit sau linie de credit
Contract de vânzare
Creanță
Cumpărător
Cumpărător anonim sau acoperire blind
Cumpărător privat
Cumpărător public

Letter D

Debitor
Declarație de posibilă pierdere
Declarație privind pierderea
Deglobalizare
Dispută
DSO (Days Sales Outstanding)

Letter E

Evaluarea riscului
Excedent individual standard
Excedent individual în sumă fixă
Excedent total anual

Letter F

Facilitate de credit pentru clienți

Letter G

Garanție
Globalitate (principiul globalității)

Letter I

Indemnizație
Insolvență
Insolvență de drept
Insolvență de fapt
Intermediar de vânzare (intermediar în relația comercială)

Letter L

Limită discreționară de credit
Livrare

Letter M

Mandat de litigare

Letter N

Neplată (directă)
Numerar în schimbul documentelor

Letter P

Perioada de așteptare pentru despăgubire
Perioadă de credit
Pierdere ce poate fi despăgubită
Poliță
Prag de aprobare convenit
Prag de consultare
Precontencios
Prelungire legală
Prelungirea scadenței
Primă minimă
Procent de acoperire

Letter R

Raport privind datoriile vechi
Risc de credit comercial
Risc de dezastru natural
Risc de neplată din cauza unor măsuri ale autorităților
Risc politic
Răspundere maximă

Letter S

Scadență
Subrogare
Sumă neachitată
Sumă temporară

Letter T

Transferul dreptului la despăgubire

Letter V

Vânzare absoluta

Letter

Încălcare (stare de încălcare)