Cesiunea de creanță

Transferul creanței către o terță parte. Acest lucru se poate face fără recurs: noul proprietar al creanței, cesionarul, nu o poate revinde și își păstrează riscul de neplată. Acest lucru se poate face cu recurs: cesionarul poate, în caz de neplată, să returneze creanța cedentului.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale