Numerar în schimbul documentelor

Un mijloc de plată în care documentele reprezintă dreptul de proprietate asupra bunului. Pentru dumneavoastră, constă în predarea acestor documente băncii dumneavoastră, care le va transmite băncii corespunzătoare din țara cumpărătorului. Banca străină însărcinată cu primirea plății va preda documentele cumpărătorului numai în schimbul unei plăți în numerar. Dumneavoastră rămâneți proprietarul bunurilor livrate până la plata integrală a acestora. Aceasta nu este o garanție bancară: banca poate fi considerată răspunzătoare doar în cazul în care nu a respectat instrucțiunile dumneavoastră.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale