Livrare

Punerea unui bun la dispoziția cumpărătorului, în condițiile și în locul convenite în contractul de vânzare.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale