Raport privind datoriile vechi

Soldurile facturilor restante și cât timp au fost acestea restante, indicate într-un raport contabil.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale