Garanție de bună execuție pentru furnizarea de produse și/sau servicii

Garanție pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă pe durata derulării contractului public.

Protecție față de riscuri în perioada de implementare a unui contract public

Orice companie care încheie contracte cu statul este obligată să constituie și garanția de bună execuție. Cu garanțiile contractuale Coface, respectați nu numai obligațiile legale ale sectorului (subcontractare), ci și practicile din piață.

 • Ce este?

  Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant (Asigurat) în scopul asigurării autorității/entității contractante (Beneficiar) de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului sectorial/ contractului subsecvent.

 • Care sunt riscurile asigurate?

  Pierderile efective, directe, provocate Beneficiarului în perioada de valabilitate a poliței de asigurare și a contractului de achiziție publică/sectorială, rezultate din acele situații în care Asiguratul, din culpa sa exclusivă, nu își execută obligațiile contractuale asumate față de Beneficiar la semnarea contractului de achiziție publică/sectorială.

 • De ce?

  Contribuie la securizarea procedurilor de implementare a unui contract public

Sunteți interesat de o ofertă? Contactați-ne și vom reveni către dumneavoastră în scurt timp cu detalii.

Solicitați o ofertă

Cine sunt asigurații și beneficiarii?

Asigurații

Companii înregistrate în România sau în alte state din Uniunea Europeană sau asocieri de companii înregistrate în România sau în alte state din Uniunea Europeană.

Beneficiarii

Autorități contractante, așa cum sunt definite prin Legea 98 privind achizițiile publice

și

Entități contractante, așa cum sunt definite prin Legea 99 privind achizițiile sectoriale.

În ce condiții se încheie o astfel de asigurare?

 • Valoarea asigurată poate fi de maximum 10% din valoarea fără TVA a contractului de achiziţie publică sectorială.
 • Perioada de valabilitate se stabilește de regulă până la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor/ serviciilor și/sau de la plata facturii finale.
 • Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.
 • Garanţia de bună execuţie trebuie să prevadă că plata despăgubirii se va executa necondiţionat, pe baza declarației Beneficiarului.

Trei motive pentru a alege garanția de bună execuție de la Coface

Acest produs este răspunsul și contribuția Coface la necesitatea firmelor de a participa în condiții de siguranță la implementarea contractelor de achiziții publice.

 • Rapiditate și costuri reduse

  Procesul de obținere a polițelor de garanție este mult mai rapid și presupune costuri totale mai mici pentru asigurat.

 • Protejarea lichidității

  Protejează capitalul de lucru și lichiditățile companiilor si nu implică blocarea unor sume de bani sau a altor tipuri de active aflate în patrimoniul companiei .

 • Îmbunătățire operațiuni

  Contribuie la îmbunătățirea structurii bilanțiere și utilizarea eficientă a resurselor companiei pentru desfășurarea activității operaționale.