Garanție de participare la licitație: esențială în contractele publice

Protecție față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe durata contractului.

Garanție de participare la licitație de la Coface

În timpul unei licitații, garanțiile Coface garantează Beneficiarului că Ofertantului va putea furniza serviciul anunțat în perioada de atribuire. Astfel, garantați încrederea companiei dumneavoastră și subliniați relevanța ofertei dumneavoastră.

 • Ce este?

  Garanția de participare la licitație este un instrument de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante (Beneficiar) față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului (Asiguratului) pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire

 • Cum funcționează?

  Beneficiarul asigurării va avea dreptul să fie despăgubit atunci când Asiguratul, având calitatea de ofertant într-o procedură de achiziție publică/sectorială arată un comportament necorespunzător pe durata ofertării.

 • De ce?

  Contribuie la securizarea procedurilor de atribuire a unui contract public.

Protecție față de riscuri în perioada de atribuire a unui contract

Activitatea comercială poate fi supusă riscurilor în timpul derulării tranzacțiilor comerciale sau financiare, iar instrumentele de garantare dețin un rol esențial în acest sens.

Orice companie care intenționează să încheie contracte cu statul este obligată să constituie garanția de participare la licitație.

Asigurările de garanții oferite de Coface reprezintă alternativa optimă la scrisoarea de garanție bancară

Doriți o ofertă? Contactați-ne și vom reveni către dumneavoastră în scurt timp cu detalii.

Solicitați o ofertă

Care sunt riscurile asigurate?

Beneficiarul poate fi despăgubit atunci când Asiguratul:

 • 3. Refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei

 • 2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut de lege

 • 1. Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia

Cine sunt asigurații și beneficiarii?

Asigurații

Companii înregistrate în România sau în alte state din Uniunea Europeană sau asocieri de companii înregistrate în România sau în alte state din Uniunea Europeană.

Beneficiarii

Autorități contractante, așa cum sunt definite prin Legea 98 privind achizițiile publice

și

Entități contractante, așa cum sunt definite prin Legea 99 privind achizițiile sectoriale.

În ce condiții se încheie o astfel de asigurare?

 • Valoarea asigurată poate fi de maximum 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
 • Perioada de valabilitate este egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei.
 • Garanţie de participare la licitaţie trebuie să fie irevocabilă
 • Garanția de participare la licitaţie trebuie să prevadă că plata despăgubirii se va executa necondiţionat

CofaNet Bond: pentru gestionarea digitală a polițelor

Accesibilă partenerilor Coface platforma CofaNet Bond permite managementul eficient al polițelor de asigurare de garanție.

Avantaje:

 • proces de subscriere 100% integrat
 • permite transmiterea rapidă și structurată a informațiilor
 • oferă acces la portofoliul de clienți
 • reducerea timpilor de răspuns
 • emiterea polițelor în format digital

Trei motive pentru a alege garanția de participare la licitație

Acest produs este răspunsul și contribuția Coface la necesitatea firmelor de a participa în condiții de siguranță la depunerea ofertelor

 • Rapiditate și costuri reduse

  Procesul de obținere a polițelor de garanție este mult mai rapid și presupune costuri totale mai mici pentru asigurat

 • Protejarea lichidității

  Protejează capitalul de lucru și lichiditățile companiilor si nu implică blocarea unor sume de bani sau a altor tipuri de active aflate în patrimoniul companiei

 • Acces îmbunătățit la contracte de achiziții publice

  Facilitează accesul la contractele de achiziții publice pentru companiile de tip IMM aflate în perioada de dezvoltare și consolidare a rezultatelor financiare și care nu pot obține întotdeauna facilități de credit pentru emiterea scrisorilor de garanție