DSO (Days Sales Outstanding)

Indicator utilizat pentru evaluarea eficienței sistemului de management al încasării la timp a creanțelor. Formula de calcul este (valoarea creanțelor cu plata la termen / vânzări totale) x numărul de zile. Astfel, DSO măsoară performanța companiei în contextul său și este un indicator cheie privind politica referitoare la plățile la termen.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale