Precontencios

Acțiunile întreprinse de dumneavoastră și/sau de Coface în vederea recuperării pe cale amiabilă a unei datorii care este încă neachitată după data scadenței.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale