Răspundere maximă

Suma maximă a despăgubirii pe care Coface ar putea fi obligată să v-o plătească în același an de asigurare pentru riscul comercial. Aceasta se calculează în baza sumei primelor comerciale încasate.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale