Responsabilitatea socială prin ochii noștri

Obiectivele ambițioase de responsabilitate socială corporativă stau la baza strategiei Coface.

Strategia de CSR Coface: în nucleul planurilor noastre de dezvoltare

“Strategia noastră de CSR are la bază trei piloni. Coface este:

 • Un asigurător responsabil: scopul nostru este de a contribui la crearea unei lumi mai durabile prin activitățile noastre de zi cu zi.
 • Un angajator responsabil: sprijinim consolidarea relației angajat - angajator și dezvoltarea carierei și cu impact asupra comunităților.
 • O companie resposabilă: vizam reducerea amprentei noastre asupra mediului într-o manieră activă.

Acești piloni au la bază un fundament comun, legat de o cultură împărtășit în care etica și conformitatea sunt de o importanță centrală. Ca parte a acestui lucru, compania comunică în mod regulat cu toate părțile interesate ale Coface prin evenimente interne și informări. Angajamentul și conștientizarea fiecărui actor sunt vitale pentru succesul strategiei noastre” – Carole Lytton, Group General Secretary.

 

Prioritățile strategiei noastre de CSR sunt mapate în raport cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU. Grupul a prioritizat 11 dintre cele 17 ODD-uri, pe baza relevanței acestora pentru afacerile Coface, managementul angajaților și angajamentul față de sectorul non-profit.

O cultură solidă

Asigurăm transparența, conformitatea și sprijinul angajaților, printr-o guvernanță ESG clară, comunicare și implicare activă la nivel de Grup.

Pentru ca suntem un asigurator responsabil: obiectivele de CSR integrate în activitățile de business

 • Politica comercială a Coface este inclusă în impactul asupra mediului: responsabilitatea socială face parte din evaluarea Coface a riscurilor de țară și a riscului de neîncasare. Mai mult, Coface testează o metodologie de măsurare a impactului debitorilor asupra mediuluu. Ca atare, organizația noastră își va putea ajusta afacerea către o abordare mai responsabilă față de mediu.
 • Coface se angajează să evite activitățile de afaceri neetice și/sau neresponsabile, introducând o politică de excludere comercială. Ne-am luat angajamente în stoparea sau reducerea activității de asigurări de credit, single și garanții în zona cărbunelui.
 • Coface a decis să-și extindă sprijinul pentru finanțarea și implementarea proiectelor ESG pe termen lung prin soluții de asigirare single risk. Companie intenționează să dubleze pachetul pentru sprijinirea proiectelor ESG la nivel mondial, în valoare de cel puțin 400 de milioane de euro în datorii restante până la sfârșitul anului 2025 (comparativ cu jumătatea lui 2022).
 • Coface va reduce amprenta de carbon a portofoliului nostru de investiții cu 30% (acțiuni listate și obligațiuni corporative) până în 2025 (comparativ cu 2020) pentru domeniile 1 și 2. Coface este semnatară a PRI (Principiilor Națiunilor Unite pentru Investiții Responsabile) al ONU din 2023 și se va alătura în curând NZAOA (Net Zero Asset Owner Alliance) convocată de ONU. Aceste acțiuni fac parte din obiectivul Coface de a face tranziția portofoliului de investiții al Grupului și de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050.

Codul de Conduită Coface

La Coface, indiferent de acțiunile noastre sau locul în care activăm, respectăm cele mai înalte standarde de etică și conduită profesională. Codul nostru de conduită ne ghidează în modul în care ne desfășurăm activitatea în întreaga lume.

Descărcați Codul nostru de Conduită

CSR în centrul strategiei de angajator

 • Diversitatea și incluziunea sunt esențiale pentru strategia Coface HR. Un număr de 80 de naționalități diferite care își desfășoară activitatea în 58 de țări alcătuiesc echipa Coface. Promovăm un mediu divers și incluziv pentru membrii echipei noastre prin inițiative legate de salarizare egală, nediscriminare de gen, dizabilități, apartenența la comunitatea LGBT+ etc.
 • Atragem și reținem talentul printr-o politică dedicată cu accent pe motivarea si retenția membrilor echipei. Evaluăm constant nivelul de satisfacție și well-being al angajaților, astfel încât să ne putem ne îmbunătăți acțiunile pe aceste zone.
 • Angajații beneficiază de planuri de dezvoltare profesională prin academii de business, programe de mentoring și reverse-mentoring dar și mobilitate internă & internațională.

O companie responsabilă dedicată reducerii amprentei de carbon

 • Nu numai că ne măsurăm amprenta de carbon, dar am introdus și un sistem de reducere a acestei amprente pentru a ne angaja în tranziția către emisii scăzute de carbon. Planul plan este organizat în jurul a trei domenii prioritare: investiții, compensații și operațiuni, și a  fost dezvoltat pentru a îndeplini obiectivul de neutralitate carbon până în 2050.
 • La nivel operațional, planul va afecta toate departamentele Grupului: cu accent pe achizițiile responsabile și practicile digitale. Naveta, călătoriile de afaceri, flota de vehicule Coface, inclusiv spațiul de birouri fac parte din acest plan.
 • Primele inițiative au fost deja puse în aplicare pentru a reduce emisiile de carbon în domenii precum managementul flotei de vehicule, călătoriile și gestionarea proprietăților Grupului.