Indemnizație

Sumă egală cu produsul dintre pierderea ce poate fi despăgubită și procentul de acoperire stabilit în polița de asigurare de credit, minus eventualele excedente.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale