Risc de dezastru natural

Riscul de neplată ca urmare a unei catastrofe (de exemplu, un dezastru natural) care împiedică executarea contractului de vânzare.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale