Beneficiar/Beneficiarul transferului drepturilor de despăgubire

Terța parte căreia îi sunt transferate drepturile de despăgubire conferite de polița de asigurare (cu autorizarea asiguratului).

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale