Mecanismul de raportare a abaterilor

In calitate de companie reglementată, Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (“Coface”) se angajează să opereze în mod etic și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Coface promovează standarde de probitate și integritate pentru a preveni incidentele și a proteja pe cei care raportează abateri în cursul activităților lor.

Ce este un mecanism de avertizare?

Potrivit Procedurii de raportare a abaterilor din cadrul Coface, mecanismul de raportare se referă la semnalarea incidentelor suspectate sau presupuse, de către o persoană fizică, cu bună credință și fără compensație financiară directă, referitoare la încălcarea unei legi sau reglementări, o amenințare sau un prejudiciu adus interesului general. Acesta include, de asemenea, încălcări ale Codului de Conduită al Coface.

Aceste incidente pot viza, printre altele, frauda, corupția, spălarea de bani, finanțarea terorismului, încălcarea sancțiunilor internaționale, utilizarea inadecvată a resurselor companiei, conflicte de interese, tranzacții cu informații privilegiate, încălcări ale legilor privind concurența și antitrust, încălcarea legilor privind protecția datelor cu caracter personal, hărțuirea sau discriminarea la locul de muncă sau conduită inadecvată în ceea ce privește obligațiile legale ale Coface față de clienții săi.

Persoanele care semnalează abateri au opțiunea de a utiliza mai multe canale de raportare, așa cum sunt descrise în Procedura de raportare a abaterilor din cadrul Coface. Ca o alternativă externă, poate fi folosită adresa de e-mail generică whistleblowing@coface.com. De asemenea, în curând va fi disponibil online un formular de declarație pentru denunțătorii externi.

 

 

1 În timp ce utilizarea abuzivă a sistemului de denunțare etică poate expune autorul raportului abuziv la sancțiuni sau la urmărire penală, utilizarea cu bună credință a acestuia nu va expune denunțătorul la nicio sancțiune disciplinară, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior inexacte sau nu dau naștere la nicio urmărire.

Coface prelucrează datele colectate numai în scopul gestionării alertei. Pentru a afla mai multe despre gestionarea datelor dumneavoastră personale și pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să consultați Declarația de protecție a datelor Coface