Declarație de posibilă pierdere

Declarație oficială prin care informați societatea Coface despre arierate.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale