Cerere de despăgubire

Apariția oricărui eveniment ce poate fi despăgubit, stipulat în poliță și acoperit de aceasta. În cazul asigurării de credit, aceasta constă în orice datorie sigură, lichidă și executorie care este în curs de plată sau care a întârziat la data scadenței.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale