Contract de vânzare

Contract prin care una dintre părți, vânzătorul, transferă celeilalte părți, cumpărătorul, dreptul de proprietate asupra unui bun în schimbul achitării prețului convenit. În practică, și în conformitate cu legea aplicabilă contractului, putem considera, în absența unui litigiu, că acest contract de vânzare ia naștere în momentul în care bunul este livrat și facturat în conformitate cu condițiile comenzii cumpărătorului și a confirmării comenzii de către vânzător.

Înapoi la glosar

O soluție mid-market de asigurare a creditelor pentru tranzacții comerciale