Contact Coface Romania

Politica de confidentialitate - Nota de informare

Ultima actualizare in data de 25 mai 2018
 
Acest document explica modul in care Coface, subsidiarele si afiliatii sai („Coface”), care isi au sediul in Uniunea Europeana, colecteaza, prelucreaza, utilizeaza, transfera si divulga date cu caracter personal (atat online, cat si offline) in legatura cu serviciile pe care Coface le furnizeaza clientilor sai corporativi („Serviciile”). In prezenta Politica Coface desemneaza cu „dumneavoastra” persoanele ale caror date cu caracter personal le prelucreaza. Aceste persoane sau persoane vizate pot include persoanele care lucreaza pentru sau sunt angajati in alt mod de clientii nostri, afiliatii lor sau alte terte parti in legatura cu Serviciile.
 
Grupul Coface in Romania este format din:
 • Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. Bois - Colombes - Sucursala Bucuresti
 • Coface Romania Insurance Service S.R.L
 • Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Bois-Colombes Sucursala Tehnologia Informatiei Bucuresti
Grupul Coface se angajeaza sa protejeze datele cu caracter personal conform prevederilor legilor si regulamentelor europene privind datele cu caracter personal si in special ale GDPR. Ca parte a grupului Coface, dorim sa aplicam regulile de protectie privind datele cu caracter personal in beneficiul dumneavoastra.
 
In derularea afacerii si a activitatilor sale, Coface poate de asemenea colecta si prelucra date cu caracter personal din alte surse, in scopuri de reglementare, pentru executarea unor obligatii contractuale si precontractuale si pentru interesele de afaceri legitime ale Coface. Aceasta prelucrare poate sa includa prelucrarea datelor cu caracter personal pentru generarea unor rapoarte privind informatii de afaceri, prelucrarea datelor debitorilor clientilor nostri pentru managementul riscului, stabilirea limitelor de credit si recuperarea creantelor sau prelucrarea datelor partenerilor de afaceri ai clientilor nostri din motivele mentionate mai sus.
 

DATE CU CARACTER PERSONAL

„Datele cu caracter personal” reprezinta orice informatii care se refera direct la o persoana fizica identificata sau identificabila. Ele includ de asemenea diferite informatii care, colectate impreuna, pot duce la identificarea unei anumite persoane, precum si date cu caracter personal de-identificate, criptate sau pseudonimizate daca acestea pot fi inca utilizate pentru a re-identifica o persoana.
 
Datele cu caracter personal includ indeosebi:
 • nume si prenume;
 • data nasterii;
 • adresa de domiciliu;
 • adresa de e-mail (cum ar fi prenume.nume@company.com);
 • numar de telefon sau fax;
 • date privind contul si informatii de contact aferente;
 • numar de identificare (de exemplu carte de identitate, pasaport, numar de asigurare sociala);
 • date despre locatie;
 • adresa Protocol Internet (IP);
 • identificare cookie;
 • imagini foto sau video;
 • inregistrari telefonice sau electronice.
Pe parcursul furnizarii anumitor Servicii, Coface poate primi de asemenea din partea dumneavoastra sau a unor terte parti informatii care includ:
 • numele beneficiarului(ilor) real(i) si
 • informatii legate de angajare (pozitii de conducere detinute, actionari si CV-uri) si
 • informatii despre investigatii reglementare sau alte investigatii ori litigii al caror obiect sunteti sau ati fost.
„Date personale sensibile” sunt date cu caracter personal care dezvaluie:
 • originea rasiala sau etnica;
 • opinii politice sau apartenenta la un sindicat;
 • convingerile religioase sau filozofice;
 • date genetice si biometrice cand sunt prelucrate in scopul identificarii unei persoane;
 • date privind sanatatea;
 • orientare sexuala;
 • condamnari penale sau infractiuni.
Coface poate primi un numar limitat de date personale sensibile, pe baza legilor nationale sau ale Uniunii Europene de la terti furnizori de servicii si altii in sprijinul activitatilor de verificare prealabila pe care Coface le desfasoara pentru a indeplini diverse cerinte legale si reglementare care se aplica Coface intr-o maniera care va fi tot timpul proportionala cu scopul urmarit.
 

PRELUCRAREA SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Coface are nevoie sa colecteze si sa prelucreze anumite date cu caracter personal in vederea furnizarii Serviciilor sale sau pentru ca i se impune prin lege sa faca acest lucru in scopuri reglementare sau pentru gestionarea si executarea contractelor pe care le incheie.
In acest sens, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza temeiului juridic mentionat in Articolul 6 paragraful (1) litera (b) si paragraful (1) litera (c) din GDPR si in scopul intereselor de afaceri rezonabile ale Grupului Coface in sensul Articolului 6 paragraful (1) litera (f) din GDPR.
 
In scopurile mentionate mai sus si pentru nevoile de evaluare a creditelor, managementul creditelor, asigurari de credite, reasigurare, informare, colectarea creantelor, activitati de emitere de garantii, factoring si finantare si afaceri ale Grupului Coface, precum si in scopul oricarei noi afaceri sau activitati dezvoltate de orice entitate a Grupului Coface, Coface colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal din diferite surse, incluzand:
 • Prin intermediul serviciilor: Coface poate colecta date cu caracter personal prin furnizarea Serviciilor sale.
 • Din surse externe: Coface poate primi date cu caracter personal din alte surse, cum ar fi baze de date publice sau furnizori de servicii informatice.
 • Altele: Coface poate colecta de asemenea date cu caracter personal prin alte surse, de exemplu atunci cand va intalniti cu angajati Coface inaintea tranzactiilor, solicitati prezentari sau propuneri din partea Coface sau participati la o tranzactie sau aranjament contractual, sunteti mentionati intr-o lista de lucru a unei parti furnizata de dumneavoastra sau de terte parti sau in informatii obtinute din camere de date aferente tranzactiilor.
Asa cum s-a mentionat mai sus, Coface si furnizorii sai de servicii pot prelucra si utiliza date cu caracter personal pentru interesele lor de afaceri legitime, care includ:
 • validarea semnatarilor autorizati cand sunt incheiate contracte;
 • verificarea identitatii unei persoane pentru a efectua tranzactii sau a incheia contracte;
 • contactarea persoanelor in legatura cu tranzactii sau contracte existente;
 • indeplinirea obligatiilor noastre legate de Serviciile furnizate;
 • raspuns la cereri de informatii primite de la clientii nostri si/sau terte parti relevante ca parte a furnizarii Serviciilor Coface,
 • gestionarea conturilor si a relatiilor noastre comerciale si protejarea lor;
 • protejarea datelor cu caracter personal;
 • in scopuri de informare si afaceri (precum audit, analiza datelor, imbunatatirea si dezvoltarea de noi produse si servicii Coface, evaluarea eficientei campaniilor promotionale sau de marketing, printre altele);
 • in scopul gestionarii riscurilor si conformitatii (cum ar fi asigurarea respectarii obligatiilor legale si reglementare ale Coface, in special in legatura cu KYC, combaterea spalarii banilor, frauda si alte verificari si monitorizari ale clientilor necesare, cerinte legate de verificari prealabile, respectarea reglementarilor privind sanctiunile, printre altele);
 • pentru respectarea legilor si a regulamentelor si a altor cerinte legate de procese legale si aplicarea legii (cum ar fi politici interne, printre altele) si
 • pentru informarea clientilor nostri in legatura cu orice modificari sau actualizari ale termenilor si conditiilor contractuale si ale politicilor.
Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de Coface pentru indeplinirea obligatiilor sale legale si reglementare legate de prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, sunt prelucrate exclusiv in aceste scopuri, cu exceptia cazului in care s-a permis altfel.
 

PERIOADA DE PASTRARE

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate atat timp cat este necesar sau permis in scopurile pentru care au fost colectate si, in orice caz, nu mai mult decat pana la expirarea termenelor de prescriptie pentru actiunile juridice legate de contract, prelungite cu durata oricarui litigiu in curs sau pentru perioada de timp prevazuta de orice obligatie legala care ne revine. Datele cu caracter personal ale altor persoane, inclusiv datele personale ale debitorilor, vor fi prelucrate pe baza temeiului juridic mentionat in Articolele 6 paragraful (1) litera (b), 6 paragraful (1) litera (c) si 6 paragraful (1) litera (f) din GDPR si vor fi stocate pentru aceleasi perioade de pastrare mentionate mai sus.
 

MENTINEREA SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal reprezinta o preocupare esentiala pentru Coface.
 
Coface mentine masuri de protectie fizice, tehnice, electronice, procedurale si organizatorice si masuri de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, divulgarii sau accesului accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent daca sunt prelucrate de Coface in Uniunea Europeana sau in alta parte.
 
Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este autorizat doar pentru angajatii necesari in scopuri profesionale legitime si specifice. Protectia datelor cu caracter personal face parte integranta din Codul de Conduita Coface, precum si din procedurile interne specifice. Angajatii Coface sunt supusi masurilor disciplinare daca nu respecta aceste cerinte.
 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In legatura cu Serviciile pe care Coface le furnizeaza, datele cu caracter pot fi prelucrate, utilizate si transferate altor membri ai grupului Coface sau partenerilor Coface, inclusiv, daca e cazul, in afara Uniunii Europene, precum si reasiguratorilor, brokerilor si tertilor furnizori de servicii ai Grupului Coface care furnizeaza servicii precum IT si infrastructura, servicii pentru clienti, transmitere emailuri, audit si alte servicii, unor terti experti si consultanti inclusiv consilieri juridici, consultanti fiscali sau auditori sau oricaror altor persoane asa cum s-a convenit in mod expres cu dumneavoastra sau asa cum este impus sau permis de orice lege in vigoare.
 
Coface poate de asemenea utiliza, divulga sau transfera date cu caracter personal unei terte parti in cazul unei reorganizari (fuziune, vanzare, asociere in participatiune, cesiune, transfer sau altele) a intregii sau unei parti din afacerea sa sau asa cum este solicitat in mod expres de clienti (sau reprezentantii clientilor nostri).
 
Destinatarii datelor vor depinde de Serviciile furnizate si vor fi supusi oricaror restrictii de confidentialitate convenite intre Coface si clientul sau sau alte parti contractante.
 
Unele tari din afara SEE sunt recunoscute de Comisia Europeana ca asigura un nivel corespunzator de protectia datelor conform standardelor SEE. Pentru a asigura un nivel corespunzator de protectie pentru datele dumneavoastra cu caracter personal daca sunt transferate catre destinatari situati in afara UE/SEE, Coface incheie contracte cu destinatarii care includ, daca e cazul, clauze contractuale standard emise de Comisia Europeana conform Articolului 46 paragraful (2) litera (c) din GDPR. O copie a acestor contracte poate fi obtinuta de la Responsabilul cu Protectia Datelor al Coface.
 
Coface poate de asemenea transfera sau divulga date cu caracter personal pentru:
 • a respecta orice legi aplicabile inclusiv legi si regulamente straine, pentru a raspunde cererilor primite de la autoritati publice si guvernamentale sau autoritati de reglementare si pentru a colabora cu acestea, care se aplica sau carora Grupul Coface se supune la nivel mondial sau din alte motive legale;
 • a raspunde instantelor si unor contraparti in litigii si altor parti relevante in baza oricarui tip de hotarare judecatoreasca sau proces in contextul unui litigiu si al unor proceduri de arbitraj;
 • raspunde oricaror cerinte de raportare ale unei autoritati de reglementare care se aplica Grupului Coface la nivel mondial si
 • a proteja drepturile sau proprietatea entitatilor Grupului Coface si/sau pe cele ale clientilor nostri sau ale altora.

SERVICII ALE TERTILOR

Aceasta Politica de Confidentialitate nu abordeaza si Coface nu poate fi in niciun caz trasa la raspundere pentru practicile privind confidentialitatea datelor ale oricaror terte parti sau operatori care furnizeaza servicii, cum ar fi orice serviciu de gazduire a website-urilor sau orice alt serviciu legat de Serviciile furnizate de Coface.
 

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRA

Ca persoana vizata, aveti dreptul, in conditiile prevazute de GDPR si de orice lege sau reglementare specifica, de a solicita revizuirea, corectarea, actualizarea, modificarea, eliminarea, restrictionarea sau stergerea oricaror date cu caracter personal furnizate anterior sau de a solicita primirea unei copii electronice a datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru a o transmite altei companii in masura in care dreptul dumneavoastra la portabilitatea datelor este prevazut de legea in vigoare.
 
Puteti exercita toate aceste drepturi contactandu-ne la urmatoarea adresa de e-mail:
DPO-romania@coface.com
sau la urmatoarea adresa:
Departamentul Risc si Conformitate
BUCURESTI, Sector 2, Soseaua Pipera, Nr 42, Camera 3, Etaj 6
Vom raspunde cererii dumneavoastra in conformitate cu legea in vigoare.
 
In cazul oricaror nereguli, toate persoanele ale caror date vor fi prelucrate conform prezentului Articol vor avea dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere conform Articolului 57 paragraful (1) litera (f) din GDPR.
Autoritatea de supraveghere este:
 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
 
Numar de telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
Operatorii datelor cu caracter personal prelucrate in toate scopurile mentionate mai sus sunt entitatiile Grupului Coface in Romania.
 

UTILIZAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURI DE MARKETING

Coface poate utiliza datele personale furnizate de dumneavoastra in scopuri de promovare, de exemplu pentru a fi informati despre noile produse sau servicii de catre membrii grupului Coface sau despre orice modificare a produselor existente. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi vandute unei terte parti pentru campanii de marketing fara consimtamantul dumneavoastra prealabil. In plus, veti avea dreptul de a obiecta oricand in legatura cu utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal din motive de marketing contactand serviciul mentionat in paragraful de mai sus, caz in care Coface va inceta imediat si va intrerupe orice utilizare ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop.
 
Puteti fi contactat telefonic si/sau prin e-mail in scopul comercializarii produselor si serviciilor Coface.
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in scopurile de marketing ale Coface pe baza consimtamantului dumneavoastra pana cand este revocat. Consimtamantul dumneavoastra este voluntar si poate fi revocat oricand si aveti dreptul de a obiecta oricand in legatura cu utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in aceste scopuri, caz in care Coface va inceta imediat si va intrerupe orice utilizare ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop. Va puteti exercita drepturile trimitand un e-mail la:
DPO-romania@coface.com
 
Autorizand sa fiti contactat telefonic si/sau pe e-mail, datele dumneavoastra cu caracter personal (de ex. nume, prenume, gen, adresa postala, adresa de e-mail, numere de telefon fix si mobil) vor fi prelucrate in scopurile de marketing ale Coface, care se inscriu in interesele de afaceri rezonabile ale Coface in baza Articolului 6 paragraful (1) litera (f) din GDPR.
 

JURISDICTIA SI TRANSFERUL TRANSFRONTALIER

Datele cu caracter personal pot fi colectate, utilizate, prelucrate, stocate, divulgate si transferate in orice tara unde Coface are sediu sau in care Coface angajeaza furnizori de servicii, inclusiv Statele Unite. In anumite circumstante, instantele judecatoresti, agentiile de aplicare a legii, agentiile de reglementare sau autoritatile de securitate din aceste tari pot avea dreptul legal sa acceseze datele dumneavoastra cu caracter personal.
 

ACTUALIZARI SAU MODIFICARI ALE PREZENTEI NOTIFICARI DE CONFIDENTIALITATE

Coface poate modifica periodic prezenta Politica de Confidentialitate. Data „Ultimei actualizari” indicata in partea de sus a prezentei Notificari se refera la ultima data cand prezenta Politica de Confidentialitate a fost revizuita si/sau actualizata.
Orice modificari ale acestei Politici de Confidentialitate intra in vigoare la data la care Coface incarca Politica de Confidentialitate revizuita. Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor cu caracter in urma oricaror modificari ale Notificarii de Confidentialitate confirma acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor revizuiti si/sau actualizati ai acestei Notificari.
 

CONTACT COFACE

Entitatea Coface care presteaza Serviciile in legatura cu care sunt furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal este compania care exercita controlul, responsabila de colectarea, utilizarea, prelucrarea, transferul si divulgarea datelor cu caracter personal.
 
Daca doriti sa stiti ce entitate Coface este responsabila de aceste Servicii sau aveti intrebari legate de aceasta Politica de Confidentialitate, il puteti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor al Coface, responsabil de serviciul nostru de protectia datelor cu caracter personal, la urmatoarea adresa de e-mail: DPO-romania@coface.com
 
sau la urmatoarea adresa:
Departamentul Risc si Conformitate
BUCURESTI, Sector 2, Soseaua Pipera, Nr 42, Camera 3, Etaj 6
Sus
 • Romanian
 • English