Efectele pe termen mediu și lung ale războiului din Europa asupra tendințelor sectoarelor globale: vor exista sectoare rezistente?

Chiar dacă observăm disparități în funcție de poziția companiilor în lanțul de aprovizionare sau de localizarea geografică, toate cele 131 de sectoare studiate de Coface vor continua să fie afectate de efectele războiului din Ucraina, direct sau indirect, pe termen mediu și lung.

Se preconizează că majoritatea sectoarelor vor fi afectate de un context de prețuri ridicate ale materiilor prime și de probleme de aprovizionare exacerbate de război. Acesta este în special cazul prețurilor ridicate ale petrolului, care vor continua probabil să fie alimentate de efectul de propagare a interdicției asupra petrolului rusesc anunțată săptămâna trecută de Comisia Europeană, precum și al cerealelor (Ucraina, Rusia și Belarus fiind mari producători de cereale). În contextul întreruperilor continue ale aprovizionării cu semiconductori și al efectului de contagiune al pandemiei COVID, după cum a arătat blocarea portului Shanghai, cu cât războiul durează mai mult, cu atât este mai probabil ca un șoc al cererii să se materializeze, ceea ce va face ca mediul global să fie și mai nefavorabil.

Prin urmare, se așteaptă ca sectoarele cele mai afectate să fie cele mai ciclice și cele mai energointensive, cum ar fi petrochimia, transporturile, industria auto, hârtia, textile-îmbrăcăminte și sectorul agroalimentar. Privind în perspectivă, ne așteptăm ca cele mai rezistente să fie sectorul media (un segment TIC), un segment al produselor chimice de specialitate și cel farmaceutic.

 

Tensiunile inflaționiste și șocul energetic vor avea un impact mai ales asupra sectoarelor ciclice și energointensive, cu disparități semnificative între regiuni

Toate sectoarele industriale sunt vizate, dar cele mai ciclice și cele mai mari consumatoare de energie, cum ar fi petrochimia, transporturile, hârtia și industria textilă și a îmbrăcămintei, vor fi printre cele mai afectate. Aceste sectoare sunt în general sectoare ciclice, care sunt afectate de mai mulți ani de inovațiile tehnologice, de evoluția reglementărilor de mediu și de evoluția preferințelor consumatorilor. De exemplu, sectorul hârtiei se confruntă cu provocările generate de digitalizarea globală în curs de desfășurare a economiei și a utilizării sociale.

Sectoarele care se aflau în dificultate înainte de criză sunt, de asemenea, susceptibile de a fi puternic afectate de acest nou șoc, în perspectivă. Sectoarele textile-îmbrăcăminte și auto la nivel global ilustrează bine acest lucru.

Pe termen lung, rămâne de văzut în ce măsură va fi afectat sectorul comerțului cu amănuntul. Acest nou context de război alimentează incertitudini care vor continua probabil să afecteze încrederea consumatorilor. Cu toate acestea, odată cu materializarea unor măsuri de amortizare puse în aplicare de unele guverne, în special în economiile avansate, cum ar fi bonurile alimentare pentru persoanele

În timp ce sectorul transporturilor, în general, este un sector cu consum intensiv de energie și este posibil să fie afectat de prețurile ridicate ale petrolului, anticipăm disparități în ceea ce privește impactul șocului între diferitele subsectoare, deoarece acestea se confruntă cu acest nou șoc cu o situație financiară diferită. De exemplu, în primul trimestru din 2022, profitul transportului maritim de mărfuri a fost de 28% din cifra sa de afaceri, în timp ce transportul aerian a înregistrat o pierdere de 11% din cifra sa de afaceri.

În plus, pentru majoritatea sectoarelor, previzionăm că vor exista mari disparități în ceea ce privește impactul și o divizare a poziției industriilor/societăților în lanțul de aprovizionare, în funcție de faptul că acestea se află în amonte sau în aval. Dinamica geografică, de compoziție și operațională din cadrul aceluiași sector are, de asemenea, un rol de jucat atunci când analizăm impactul războiului.

 

De asemenea, sectorul agroalimentar global este posibil să rămână unul dintre cele mai afectate, cu riscuri de implicare a unor aspecte socio-politice

Având în vedere dimensiunea vitală a sectorului agroalimentar, consecințele provocărilor cu care se confruntă acesta din cauza prețurilor ridicate la alimente și la inputuri (în special la îngrășăminte) sunt critice, deoarece ar putea amenința siguranța alimentară globală, precum și declanșarea instabilității politice. Prețurile ridicate ale energiei contribuie la creșterea costurilor inputurilor pentru culturile agricole, reducând astfel randamentul fermierilor, în timp ce sectorul agroalimentar este deja vulnerabil la mai mulți factori structurali, cum ar fi riscurile biologice și evoluția condițiilor climatice, concretizate, de exemplu, prin episoade de căldură puternică de la începutul anului în diferite părți ale lumii, care provoacă secete (Cornul Africii, India etc.) și incendii de proporții (cum ar fi în New Mexico, SUA).

 

Sunt așteptate transformări semnificative în sector și o evoluție a obiceiurilor de consum

Pe termen lung, ne așteptăm la o adaptare treptată a obiceiurilor atât ale consumatorilor, cât și ale companiilor (economii de energie, trecerea de la făina de grâu la cele alternative), precum și la o schimbare în organizarea lanțului de aprovizionare. Aceasta din urmă va avea cu siguranță un impact asupra lanțurilor de aprovizionare globale. De exemplu, rutele feroviare cruciale de transport de marfă între Europa și China se dezvoltă în prezent în afara Rusiei prin coridorul de mijloc. La fel ca și impactul crizei COVID asupra tendințelor sectoarelor globale, acest nou șoc va acționa probabil ca un catalizator pentru transformări semnificative atât în ceea ce privește organizarea lanțului de aprovizionare, cât și în ceea ce privește obiceiurile consumatorilor.

 

Este probabil ca unele sectoare să rămână rezistente

Sectoarele anticiclice foarte inovatoare, care necesită o cercetare și dezvoltare importantă, vor rămâne din nou cele mai rezistente la șoc.

Deși criza de sănătate legată de Covid s-a atenuat oarecum în multe părți ale lumii, cu siguranță nu s-a încheiat. Prin urmare, sectorul farmaceutic ar trebui să aibă în continuare performanțe financiare dinamice solide.

Dintre diferitele segmente TIC, Coface se așteaptă ca cel media să rămână cel mai rezistent, deoarece investițiile și echipamentele necesare pentru utilizarea acestor servicii au fost făcute înainte de criză, astfel încât utilizatorii nu sunt afectați de întreruperile lanțului de aprovizionare. În plus, aceste servicii rămân necesare și pot fi utilizate de la distanță. Astfel, ele nu sunt constrânse de bariere fizice și geografice, spre deosebire de activitățile de transport de marfă, de exemplu.

Se așteaptă ca subsegmentul produselor chimice de specialitate, în special companiile care evoluează pe piețele de frumusețe, parfumuri sau arome, să fie rezistente în comparație cu alte industrii din sector, cum ar fi cele legate de vopsele și coloranți, care sunt clienți ai sectorului auto foarte ciclic și ai perspectivelor lipsite de strălucire ale acestuia.

Aceste 3 industrii (media, produse chimice de specialitate și produse farmaceutice) au în comun o combinație de diverși factori care includ faptul că sunt sectoare anticiclice, ale căror produse și poziții dominante pe piață sunt concentrate în anumite părți ale lumii. În plus, sunt activități industriale de înaltă tehnologie și inovatoare, cu bariere puternice la intrarea pe piață pentru noii actori.