Cum a gestionat și atenuat Coface impactul conflictului dintre Rusia și Ucraina în 2022?

Invazia Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022 a declanșat unul dintre cele mai importante războaie din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Acest conflict armat și numeroasele sancțiuni economice luate împotriva Rusiei au creat consecințe economice, financiare și inflaționiste grave pentru întreaga lume.

O deteriorare a mediului macroeconomic

 

Pentru țările direct afectate de conflict, situația riscurilor s-a schimbat semnificativ, de asemenea, prin deteriorarea mediului macroeconomic și prin exacerbarea riscurilor comerciale.

În acest context, în 2022, Coface și-a ajustat evaluările privind riscurile din Rusia, Belarus și Ucraina și și-a redus expunerea față de aceste țări. Acest lucru a fost realizat în strânsă cooperare cu clienții cu care Coface a fost în dialog constant. Coface a pus în funcțiune un grup de lucru dedicat pentru a comunica zilnic cu toate părțile interesate, în primul rând cu clienții săi.

 

Reacția Coface

În ceea ce privește în mod specific Rusia, au fost puse în aplicare următoarele acțiuni:

  • Coface a urmărit cu scrupulozitate toate sancțiunile luate împotriva Rusiei, prin anularea expunerilor asupra companiilor sancționate și a entităților controlate de persoanele sancționate. Nu a mai fost subscris niciun risc în sectoarele sancționate sau asupra entităților sancționate.
  • Grupul și-a redus semnificativ activitățile în această țară: expunerea Grupului pe Rusia reprezintă acum mai puțin de 0,1% din expunerea totală a Coface.
  • Coface menține o expunere pe un număr limitat de sectoare care nu sunt supuse sancțiunilor și care răspund nevoilor de bază ale populației locale, cum ar fi produsele farmaceutice sau agroalimentare.
  • Coface nu mai încheie noi afaceri în această țară.
  • Coface menține o prezență locală limitată pentru a-și îndeplini angajamentele față de clienții săi în strictă conformitate cu sancțiunile internaționale. Grupul și-a menținut, în special, capacitățile de colectare a creanțelor.

Coface continuă să monitorizeze îndeaproape și zilnic situația și va continua să acționeze în deplină cooperare și transparență cu clienții săi și cu toate părțile interesate relevante.