Coface se angajează să își reducă amprenta de carbon

Coface a stabilit obiective clare în materie de responsabilitate socială și de mediu (CSR), în special în ceea ce privește emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră, cu prima etapă în 2025.

Cum intenționează Coface să își reducă amprenta asupra mediului?

Angajamentele Coface în materie de CSR sunt esențiale pentru strategia sa de dezvoltare. Coface dorește să participe la limitarea încălzirii globale la 1,5°C față de nivelurile preindustriale și să atingă neutralitatea în materie de carbon până în 2050.

Coface își ajustează modelul de afaceri: compania ia treptat în considerare riscurile de mediu și climatice ale clienților și debitorilor săi (clienții clienților săi), alături de impactul social și de mediu al investițiilor sale. Grupul a introdus deja o inițiativă de extindere a sprijinului pe care îl acordăm proiectelor ESG Single Risk (produse de hedging pentru a se proteja împotriva riscurilor comerciale și politice pe termen mediu și lung).

Coface a efectuat o evaluare cuprinzătoare a amprentei de carbon în 2022 (pe baza anului 2019) folosind metodologia Bilan Carbone ® elaborată de Agenția pentru Tranziție Ecologică (ADEME). Scopul auditului a fost de a estima și de a aborda emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate direct și indirect de activitățile comerciale ale Grupului (Scope 1, 2 și 3) în trei domenii cheie:

 

 • Investiții (sursa: Amundi).
 • Sprijinul financiar acordat clienților prin intermediul asigurărilor de credit (valoarea despăgubirilor plătite).
 • Operațiuni (achiziții, transport de călători, energie și active fixe).

 

Acest proces a dus la elaborarea unui plan de acțiune pentru reducerea emisiilor de GES ale Grupului.

 

Investiții

Coface își propune o reducere de 30% a emisiilor de GES legate de investiții (Scope 1 și 2) în ceea ce privește acțiunile și obligațiunile corporative între 2020 și 2025. Pentru a atinge acest obiectiv, Grupul va continua să facă lobby pe lângă cei mai mari 20 de emițători de dioxid de carbon din portofoliul său în toate aspectele ESG - inclusiv cel climatic - pentru a-i încuraja să își reducă emisiile de GES. Coface se va concentra apoi pe stabilirea unor obiective intermediare - primul va fi pentru 2030 - cu scopul de a contribui la atingerea neutralității până în 2050.

Scorul ESG pentru portofoliul de investiții este în prezent monitorizat, iar cele mai mici evaluări sunt excluse (G) sau limitate (F). Coface are, de asemenea, o politică de limitare a investițiilor în cărbunele termic.

 

Utilizarea produselor de asigurare a creditelor

În calitate de asigurător de credite, Coface oferă clienților săi sprijin din punct de vedere financiar prin despăgubirea datoriilor neplătite ale acestora. În cadrul metodologiei Bilan Carbone ®, Coface ia în calcul sprijinul financiar direct acordat clienților săi. Acest lucru înseamnă că Coface include emisiile clienților săi care au primit despăgubiri atunci când își măsoară propriile emisii de GES (Scope 3).

Între 2019 și 2025, Coface vizează o scădere cu 7% a emisiilor sale de GES pentru despăgubirile pe care compania le gestionează în cadrul activității sale de asigurare a creditelor.

Strategia Coface de reducere a acestor emisii indirecte se bazează pe o dublă abordare:

 • Implicarea activă a clienților săi într-un proces de reducere a emisiilor.
 • Revizuirea politicii sale de excludere comercială.

Coface va reevalua în mod constant aceste obiective în anii următori, pe măsură ce va fi dezvoltat un software adecvat.

 

Operațiuni

Amprenta de carbon a operațiunilor Coface s-a ridicat la 42.762 t echivalent CO₂ în 2019, pe baza evaluării amprentei de carbon a Grupului. Coface intenționează să reducă aceste emisii cu 11% între 2019 și 2025 prin intermediul următorului plan.

 

Achiziții responsabile

 • Implicarea furnizorilor și prioritizarea companiilor angajate pe o cale compatibilă cu Acordul de la Paris.
 • Implementarea unor practici digitale responsabile pentru a limita volumul de date utilizate/stocate.
 • Reduceți imprimarea documentelor cu 30%.

 

Călătorii

 • Reduceți deplasările prin menținerea practicii de lucru la distanță.
 • Încurajarea unei mobilități cu emisii reduse de dioxid de carbon, motivând personalul să folosească mai degrabă mijloacele de transport în comun decât mașina și trenul decât avionul; în plus, intensificarea electrificării flotei de vehicule Coface și facilitarea reîncărcării.
 • Reducerea deplasărilor în interes de serviciu cu 40% față de 2019, prin prioritizarea reuniunilor la distanță.
 • Încurajați o utilizare mai integrată a mașinilor, mai bine adaptată la nevoi, prin formarea tuturor angajaților cu mașini de serviciu în domeniul conducerii ecologice și prin oferirea de pachete de mobilitate.

 

Energie și active fixe

 • Reduceți spațiul total de birouri cu 30%.
 • Țineți cont în mod sistematic de accesul la transportul public sau de eficiența energetică atunci când selectați locația noilor birouri.
 • Limitați utilizarea încălzirii și a aerului condiționat.
 • Creșterea duratei de viață a vehiculelor companiei.

Planul de acțiune poate fi completat de alte inițiative în timp: Strategia de decarbonizare a Coface se bazează pe actualizarea periodică a auditului de carbon al întreprinderii. Auditul din 2025 va fi utilizat pentru a evalua dacă Coface și-a îndeplinit angajamentele.

Sprijinul și implicarea tuturor părților interesate (furnizori, angajați, clienți și companii în care Coface investește) vor fi cruciale nu doar pentru atingerea obiectivelor noastre, ci și pentru a contribui la efortul colectiv de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon la nivel mondial până în 2050.

- Emilie Bertholon, Group CSR Manager.