Coface își sporește sprijinul pentru finanțarea și implementarea proiectelor ESG prin intermediul soluțiilor Single Risk

Coface a decis să își sporească sprijinul pentru finanțarea și implementarea proiectelor ESG pe termen lung prin furnizarea de soluții de asigurare Single Risk pe scară mai largă. Concret, Coface va dubla pachetul dedicat proiectelor ESG la nivel mondial până în 2025 (față de 2022).

Riscul unic al Coface

 

Asigurarea Single Risk protejează proprietarii de proiecte, dezvoltatorii sau finanțatorii împotriva riscurilor comerciale și politice pe termen lung. Această decizie acoperă proiectele inițiate de corporații, bănci sau instituții multilaterale, care respectă criterii ESG precise în sectoare precum energia regenerabilă, eficiența energetică, transporturile, tratarea apei, sănătatea, educația sau microfinanțarea.

Acest lucru demonstrează angajamentul Coface de a sprijini din ce în ce mai mult inițiativele care au un impact pozitiv asupra mediului sau social asupra economiilor prin soluții de finanțare.

 

Consolidarea strategiei noastre de CSR

Acest nou obiectiv vine în completarea politicilor actuale de excludere comercială, care sunt consolidate în mod continuu pentru a evita sprijinirea activităților comerciale neresponsabile sau a activităților care contribuie în mod semnificativ la schimbările climatice. De exemplu, Coface și-a luat mai multe angajamente de retragere din sectorul cărbunelui termic: nu oferă polițe de asigurare de credit cu risc unic și nici garanții pentru proiecte de extracție a cărbunelui termic sau de generare a cărbunelui termic și nu emite polițe pentru a asigura vânzările de cărbune termic de către comercianții de mărfuri.

Coface dorește să își consolideze strategia voluntaristă de RSI prin creșterea sprijinului acordat instituțiilor sau întreprinderilor care dezvoltă proiecte responsabile ESG în sectoare cheie ale economiilor noastre. Mai mult ca oricând, dorim să ne folosim activitatea pentru a contribui în mod pozitiv la dezvoltarea lumii și pentru a permite apariția unor noi motoare de creștere durabilă. Această ambiție de a dubla angajamentul nostru de risc unic față de afacerile ESG reflectă alegerea noastră de a încorpora RSI în operațiunile noastre zilnice cu obiective concrete și specifice.

- Carole Lytton, Secretar general la Coface.